Persondatapolitik & cookies


Oplysninger
For at du kan handle på Butiksgaden.dk, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
Vi registrerer dine personoplysninger udelukkende med det formål at kunne levere varen til dig.
Ved afgivelse af ovennævnte oplysninger acceptere du at vi kan kontakte dig pr. e-mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

Opbevaring
Personoplysningerne registreres hos Butiksgaden.dk og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.
Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkrerhedskontrollen revideres løbende for  altid at kunne håndtere brugreoplysninger forsvarligt og iht dine rettigheder som bruger.100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysnigner, når data sendes og opbevares elektronisk - hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.
Den hurtige udvilkling af internettet betyder, at ændringer i vores håndtering af persondataoplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger. Bliver dette aktuelt rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden.Ved omfattende ændringer gives synlig besked herom på websitet.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Hvem har adgang?
Ejeren af Butiksgaden.dk (Lilian Ågren) samt den web-ansvarlige  har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den webansvarlige kan kontaktes på webmaster@butiksgaden.dk.

Tredjemand 
Oplysninger afgivet til www.butiksgaden.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Indsigelse & indsigt 
Som registreret hos Butiksgaden.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringerne. Tillige har du ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om/på dig. Såfremt data er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Disse rettigheder har du iflg. persondataloven.
Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Butiksgaden.dk via e-mail-adressen salg@butiksgaden.dk.

Klage 
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse direkte til Butiksgaden.dk via kontaktinformationsformularen under "Kontakt os". . Hvis det ikke lykkedes at finde en løsning, kan du indgive klage til relevante nævn på området (f.eks. EU Consumers) , såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende.
Digitalklagen indgives til Datatilsynet, jf. Persondatalovens $58, stk.1.

Tvist
Enhver tvist mellem forretningen og kunden afgøres under dansk lovgivning.

Cookies 
En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et progam og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.
Det er kun det website der har placeret cookie på din harddisk der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.
Læs evt. mere om cookies på www.cookiecentral.com
På www.butiksgaden.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan  blive forbedret. En teknisk funktionalitet der kan huske dine indstillinger.
Cookies kan slettes/blokeres http://minecookies.org/cookiehandtering

Butiksgaden.dk februar 2016